KRONOPOL

SÀN GỖ BA LAN

BẢO HÀNH CẢ NGẬP NƯỚC

Thông Báo: “Sự Thay Đổi Tên Bề Mặt Trên Vỏ Hộp Sàn Gỗ Kronopol D9117, D2579”

Thông báo: “Sự thay đổi tên bền mặt trên vỏ hộp Sàn gỗ Kronopol D9117, D2579” Từ ngày 01/04/2021, Trên vỏ hộp dòng sản phẩm sàn gỗ Kronopol Aqua Zero 8mm, Mã màu D9117, D2579 sẽ được cập nhật tên gọi như sau: Sản phẩm Kronopol Aqua Zero D9117 Paltras Oak (Theo web www.swisskrono.pl )->
icon

Thông báo: “Sự thay đổi tên bền mặt trên vỏ hộp Sàn gỗ Kronopol D9117, D2579”

Từ ngày 01/04/2021, Trên vỏ hộp dòng sản phẩm sàn gỗ Kronopol Aqua Zero 8mm, Mã màu D9117, D2579 sẽ được cập nhật tên gọi như sau:

    • Sản phẩm Kronopol Aqua Zero D9117 Paltras Oak (Theo web www.swisskrono.pl )-> Sản phẩm Kronopol Aqua Zero D9117 Canadian Oak (Theo vỏ hộp nhà máy cung cấp tại Việt Nam)
  • Sản phẩm Kronopol Aqua Zero D2579 Marathon Oak (Theo web www.swisskrono.pl ) -> Sản phẩm Kronopol Aqua Zero D2579 Arabica Oak (Theo vỏ hộp nhà máy cung cấp tại Việt Nam).

Sự thay đổi tên Bề mặt sản phẩm không ảnh hưởng đến bất kỳ đến màu sắc, chất lượng sản phẩm. Nên Qúy Đại Lý, Qúy Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Bách Lộc, cam kết dòng sản phẩm chính hãng, màu sắc, chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Nếu xảy ra vấn đề về chất lượng sản phẩm, không đúng với những gì Công Ty cam kết, Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Danh Mục

icon
Chỉnh sửa danh mục Video
Chỉnh sửa bài viết